Vision, mission, strategi og mål

Posteret af Kagesen maj 1, 2017 in Nyheder
Postér thumbnail

Vores mission: eSport Odder tilbyder sociale aktiviteter og konkurrencer i forbindelse med eSport for herigennem at fremme interessen for denne aktivitet samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

Vores vision: eSport Odder vil være nationalt anerkendt som en esport forening, der:

 • binder sine medlemmer sammen på tværs af generationer
 • er et naturligt valg af fritidsaktivitet for alle aldersgrupper
 • har en stærk foreningsånd, som nye medlemmer naturligt bliver en del af
 • udvikler og omsætter idéer til gavn for foreningen, det lokale erhvervsliv og e-sporten generelt

 

eSport Odder vil opnå dette gennem fremragende frivilligt arbejde, hvor de frivillige står for ugentlige træninger, månedlige LAN events og sociale aktiviteter for foreningens medlemmer, samt at foreningen får opbygget et frugtbart samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Forudsætningen er en attraktiv, skabende og lærende eSport forening for de frivillige og medlemmerne.

Vores strategi:

 • At være en forening der til enhver tid servicerer foreningens medlemmer
 • At have trænere som har været på instruktørkursus i eSport
 • At afholde månedlige eSport events og ugentlige træninger
 • At eje vores eget udstyr
 • At tiltrække og bibeholde frivillige ved at give dem ansvar og medbestemmelse i foreningen
 • At have en stærk økonomi via kontingentindbetalinger der muliggør flere og bedre aktiviteter for medlemmerne

Vores mål: Foreningens bestyrelse har defineret følgende:

 • Indkøb 12 gaming computere med tilhørende udstyr
 • Etablér ugentlige træninger i CS:GO, Overwatch, LOL og HoTs
 • Send vores trænere på instruktørkursus i eSport
 • Opret 2+ hold der repræsenterer eSport Odder online og til LAN events
 • Øge medlemsantallet til 50+
 • Skaf årlige sponsorer for minimum 40.000 kroner
 • Afhold kursus i “Sikker færden på nettet”, “Mobning – NEJ tak” o.lign.